Rådgivning

Under ett år coachar och utbildar Luga Consulting hundratals personer inom entreprenörskap och innovation. Vi kan med vår kunskap och erfarenhet skapa goda förutsättningar för andra att lyckas med sina idéer. Vi kan vara en partner för den som börjar sin resa som företagare eller som börjat utveckla en idé. Vi kan finnas med under hela resan från idé till marknad.

Idag stöttar Luga Consulting genom Marie Olsson både privatpersoner och företag genom sitt uppdrag som innovationsrådgivare hos Almi Företagspartner Väst.

Rådgivning Luga
 

Utbildning Luga       Projektledning Luga